19December2014

Nano-Micro Letters

v6n4封面

Current Issue

Download the Full Issue

IF2014Nano-Micro Letters

ISSN:2311-6706(Print)

ISSN:2150-5551(Electronic)

CN:31-2103/TB

---------------------

Editor-in-Chief:

Yafei (Anderson) Zhang

   arrow-bullet Editorial Board

   arrow-bullet Policy

   arrow-bullet About the Journal

 
Angle-resolved Plasmonic Properties of Single Gold Nanorod Dimers

Angle-resolved Plasmonic Properties of Single Gold Nanorod Dimers

By Jian Wu1,2, Xuxing Lu2, Qiannan Zhu2, Junwei Zhao2, Qishun Shen1, Li Zhan1,*, Weihai Ni2,*

Cuprous Chloride Nanocubes Grown on Copper Foil for Pseudocapacitor Eelectrodes

Cuprous Chloride Nanocubes Grown on Copper Foil for Pseudocapacitor Eelectrodes

By Bosi Yin†, Siwen Zhang†, Xin Zheng, Fengyu Qu, Xiang Wu*

Very-high Color Rendering Index Hybrid White Organic Light-emitting Diodes with Double Emitting Nanolayers

Very-high Color Rendering Index Hybrid White Organic Light-emitting Diodes with Double Emitting Nanolayers

By Baiquan Liu1, Miao Xu1, Lei Wang1, Hong Tao1, Yueju Su2, Dongyu Gao2, Linfeng Lan1, Jianhua Zou1,*, Junbiao Peng1

Synthesis and Diameter-dependent Thermal Conductivity of InAs Nanowires

Synthesis and Diameter-dependent Thermal Conductivity of InAs Nanowires

By Pinyun Ren1, Xiaoli Zhu1,*, Jinyun Han2, Jinyou Xu1, Liang Ma1, Honglai Li1, Xiujuan Zhuang1, Hong Zhou1, Qinglin Zhang1, Minggang Xia2, Anlian Pan1,*

CoFe2O4-graphene Nanocomposites Synthesized through An Ultrasonic Method with Enhanced Performances as Anode Materials for Li-ion Batteries

CoFe2O4-graphene Nanocomposites Synthesized through An Ultrasonic Method with Enhanced Performances as Anode Materials for Li-ion Batteries

By Yinglin Xiao, Xiaomin Li, Jiantao Zai*, Kaixue Wang, Yong Gong, Bo Li, Qianyan Han and Xuefeng Qian*

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Articles in Press
Current Issue
Previous Issue
Most Viewed

In Press, Accepted Manuscripts • Low-programmable-voltage Nonvolatile Memory Devices Based on Omega-shaped Gate Organic Ferroelectric P(VDF-TrFE) Field Effect Transistors Using p-type Silicon Nanowire Channels

  Ngoc Huynh Van1, Jae-Hyun Lee2, Dongmok Whang2, Dae Joon Kang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): October 23, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0016-2

 • The Effect of Thermal Exfoliation Temperature on the Structure and Supercapacitive Performance of Graphene Nanosheets

  Haiyang Xian1, Tongjiang Peng1,*, Hongjuan Sun1, Jiande Wang1, 2

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): October 31, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0014-4

 • Fabrication and Characterization of Au Nanoparticle-aggregated Nanowires by Using Nanomeniscus-induced Colloidal Stacking Method

  Sangmin An1,2 ,Wonho Jhe1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): October 25, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0015-3

 • Dipping Process Characteristics Based on Image Processing of Pictures Captured by High-speed Cameras

  Junhui Li*, Yang Xia, Wei Wang, Fuliang Wang*, Wei Zhang, Wenhui Zhu

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web):  December 2, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0012-6

 • Rational Design of WO3 Nanostructures as the Anode Materials for Lithium Ion Batteries with Enhanced Electrochemical Performance

  Yang Liu, Yang Jiao, Haiyue Zhou, Xiang Yu, Fengyu Qu, Xiang Wu*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): November 14, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0013-5

 • Voltage-dependent Electronic Transport Properties of Reduced Graphene Oxide with Various Coverage Ratios

  Serhan Yamacli*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): October 31, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0017-1

 • Silver Nanowire Electrodes: Conductivity Improvement without Post-treatment and Application in Capacitive Pressure Sensors

  Jun Wang1,2, Jinting Jiu2,*, Teppei Araki2, Masaya Nogi2, Tohru Sugahara2, Shijo Nagao2, Hirotaka Koga2, Peng He1,*, Katsuaki Suganuma2

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): November 14, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0018-0

 • Hollow Carbon Microspheres/MnO2 Nanosheets Composites: Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Behaviors

  Hui-li Fan2, Fen Ran1,*, Xuan-xuan Zhang2, Hai-ming Song2, Xiao-qin Niu2, Ling-bin Kong1, Long Kang1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): November 14, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0019-z

 • Hydrothermal Preparation and White-light Controlled Resistive Switching Behavior of BaWO4 Nanospheres

  Bai Sun1,2, Yonghong Liu1, Wenxi Zhao1,2, Jinggao Wu2, Peng Chen1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): November 22, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0021-5

 • High-throughput Screening of Nanoparticle-stabilizing Ligands: Application to Preparing Antimicrobial Curcumin Nanoparticles by Antisolvent Precipitation

  Ilya Shlar1,2, Elena Poverenov1, Yakov Vinokur1, Batia Horev1, Samir Droby1, Victor Rodov1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): November 22, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0020-6

 • Three-dimensional Porous Networks of Ultra-long Electrospun SnO2 Nanotubes with High Photocatalytic Performance

  Peng Zhang1,2, Lijie Wang1,2, Xi Zhang1,2, Changlu Shao4 , Junhua Hu1,2,* and Guosheng Shao1,2,3,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): December 10, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0022-4

 • Controlling Ion Conductance and Channels to Achieve Synaptic-like Frequency Selectivity

  Siheng Lu1, Fei Zeng1,*, Wenshuai Dong1, Ao Liu,Xiaojun Li1, Jingting Luo2,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(2), pp -

  Publication Date (Web): December 16, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0024-2

 • Zinc Oxide Nanostructures for NO2 Gas Sensor Applications: A Review

  Rajesh Kumar1, O. Al-Dossary2, Girish Kumar1, Ahmad Umar3,4,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(2), pp -

  Publication Date (Web): December 16, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0023-3

Volume 6, Issue 4 (2014) • Joining of Individual Silver Nanowires via Electrical Current

  Arash Vafaei1, Anming Hu2,3,*, Irene A. Goldthorpe1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 293-300

  Publication Date (Web): September 13, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0001-9

 • Synthesis and Diameter-dependent Thermal Conductivity of InAs Nanowires

  Pinyun Ren1, Xiaoli Zhu1,*, Jinyun Han2, Jinyou Xu1,Liang Ma1, Honglai Li1, Xiujuan Zhuang1,Hong Zhou1,Qinglin Zhang1, Minggang Xia2, Anlian Pan1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 301-306

  Publication Date (Web): September 19, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0002-8

 • CoFe2O4-graphene Nanocomposites Synthesized through An Ultrasonic Method with Enhanced Performances as Anode Materials for Li-ion Batteries

  Yinglin Xiao, Xiaomin Li, Jiantao Zai*, Kaixue Wang, Yong Gong, Bo Li, Qianyan Han and Xuefeng Qian*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 307-315

  Publication Date (Web): September 13, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0003-7

 • Composites of Graphene and LiFePO4 as Cathode Materials for Lithium Ion Battery: A Mini-review

  Haixia Wu, Qinjiao Liu, Shouwu Guo*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 316-326

  Publication Date (Web): September 27, 2014 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-014-0004-6

 • Amplified Detection of Iron Ion Based on Plasmon Enhanced Fluorescence and Subsequently Fluorescence Quenching

  Lin Zhou1, Han Zhang1, Yanping Luan1, Si Cheng1,*, Li-Juan Fan1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 327-334

  Publication Date (Web): September 17, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0005-5

 • Cuprous Chloride Nanocubes Grown on Copper Foil for Pseudocapacitor Eelectrodes

  Bosi Yin, Siwen Zhang, Xin Zheng, Fengyu Qu, Xiang Wu*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 340-346

  Publication Date (Web): September 19, 2014 (Article)

  DOI: 10.1007/s40820-014-0007-3

 • Very-high Color Rendering Index Hybrid White Organic Light-emitting Diodes with Double Emitting Nanolayers

  Baiquan Liu1,Miao Xu1, LeiWang1, Hong Tao1, Yueju Su2, Dongyu Gao2, LinfengLan1, Jianhua Zou1,*, Junbiao Peng1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 335-339

  Publication Date (Web): September 23, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0006-4

 • Role of TbFe on Perpendicular Magnetic Anisotropy and Giant Magnetoresistance Effect in [Co/Ni]N-Based Spin Valves

  Minghong Tang1, Zongzhi Zhang1,*, Yanyan Zhu1, Bin Ma1, Qinyuan Jin2

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 359-364

  Publication Date (Web): September 23, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0009-1

 • Spin-dependent Transport Properties of CrO2 Micro Rod

  Zhen Wang, Li Xi*, Yikai Yang, Yue Li, Xuemeng Han, Yalu Zuo, Jianbo Wang

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 365-371

  Publication Date (Web): September 19, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0010-8

 • Angle-resolved Plasmonic Properties of Single Gold Nanorod Dimers

  Jian Wu1,2, Xuxing Lu2, Qiannan Zhu2, Junwei Zhao2, Qishun Shen1, Li Zhan1,*, Weihai Ni2,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 372-380 

  Publication Date (Web): September 26, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0011-7

 • Si-Based Anode Materials for Li-ion Batteries: A Mini Review

  Delong Ma1,2, Zhanyi Cao2, Anming Hu1,3,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 347-358

  Publication Date (Web): September 27, 2014 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-014-0008-2

Download the Full Issue (PDF)

Volume 6, Issue 3 (2014) • Hydrogel Microneedle Arrays for Transdermal Drug Delivery

  Xiaoyun Hong1, Zaozhan Wu1, Lizhu Chen 1, Fei Wu1,*, Liangming Wei2,*, Weien Yuan1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(3), pp 191-199 

  Publication Date (Web): July 1, 2014(Review) 

  DOI: 10.5101/nml140021r

 • Polymeric Hydrogel Nanocapsules: A Thermo and pH Dual-responsive Carrier for Sustained Drug Release

  Jingya Nan1, Ying Chen1,2,*, Rutian Li3, Jifu Wang1,2, Meihong Liu1,Chunpeng Wang1,*, Fuxiang Chu4

  Abstract

  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(3), pp 200-208

  Publication Date (Web): July 1, 2014(Article)

  DOI:10.5101/nml140022a

 • Research Progress in Improving the Rate Performance of LiFePO4 Cathode Materials

  Sixu Deng1, Hao Wang1,*, Hao Liu2, Jingbing Liu1, Hui Yan1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(3), pp 209-226

  Publication Date (Web): July 1, 2014(Review)

  DOI:10.5101/nml140023r

 • Magneto-Impedance Effect of Composite Wires Prepared by Chemical Plating under DC Current

  D. L. Chen, X. Li, H. L. Pan, H. Y. Luan, Z. J. Zhao*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(3), pp 227-232

  Publication Date (Web): July 1, 2014(Article)

  DOI:10.5101/nml140024a

 • Preparation of Palladium Supported on Ferric Oxide Nano-catalysts for Carbon Monoxide Oxidation in Low Temperature

  Fagen Wang*, Yan Xu, Kunfeng Zhao, Dannong He*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(3), pp 233-241

  Publication Date (Web): July 1, 2014(Article)

  DOI:10.5101/nml140025a

 • Doping Induced Tailoring in the Morphology, Band-Gap and Ferromagnetic Properties of Biocompatible ZnO Nanowires, Nanorods and Nanoparticles

  Javed Iqbal1,2,*, Tariq Jan2, Yu Ronghai1,3, Sajjad Haider Naqvi4, Ishaq Ahmad5

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014,  6(3), pp 242-251

  Publication Date (Web): July 1, 2014(Article) 

  DOI:10.5101/nml140026a

 • Pt-Containing Ag2S-Noble Metal Nanocomposites as Highly Active Electrocatalysts for the Oxidation of Formic Acid

  Hui Liu1,2, Yan Feng1,2, Hongbin Cao3,*, Jun Yang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(3), pp 252-257

  Publication Date (Web): July 1, 2014(Article)

  DOI:110.5101/nml140027a

 • Magnetic Fe3O4-Reduced Graphene Oxide Nanocomposites-Based Electrochemical Biosensing

  Lili Yu, Hui Wu, Beina Wu, Ziyi Wang, Hongmei Cao, Congying Fu, Nengqin Jia*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(3), pp 258-267

  Publication Date (Web): July 1, 2014(Article)

  DOI:10.5101/nml140028a

 • Torsional Characteristics of Single Walled Carbon Nanotube with Water Interactions by Using Molecular Dynamics Simulation

  V. Vijayaraghavan, C. H. Wong*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(3), pp 268-279

  Publication Date (Web): July 1, 2014(Article)

  DOI:10.5101/nml140029a

 • Controlling the Cassie-to-Wenzel Transition: an Easy Route towards the Realization of Tridimensional Arrays of Biological Objects

  G. Ciasca1,  M. Papi1,*, M. Chiarpotto1,  A. De Ninno2, E. Giovine2, G. Campi3 , A. Gerardino2, M. De Spirito1,†,*, L. Businaro2,†

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(3), pp 280-286

  Publication Date (Web): July 1, 2014(Article)

  DOI:10.5101/nml140030a

 • Unique Characteristics of Vertical Carbon Nanotube Field-effect Transistors on Silicon

  Jingqi Li1,*, Weisheng Yue1, Zaibing Guo1, Yang Yang1,

  Xianbin Wang1,Ahad A. Syed1, Yafei Zhang2,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(3), pp 287-292

  Publication Date (Web): July 1, 2014(Article)

  DOI:10.5101/nml140031a

Download the Full Issue (PDF)

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 20 most viewed over the last 6 months. • CoFe2O4-graphene Nanocomposites Synthesized through An Ultrasonic Method with Enhanced Performances as Anode Materials for Li-ion Batteries

  Yinglin Xiao, Xiaomin Li, Jiantao Zai*, Kaixue Wang, Yong Gong, Bo Li, Qianyan Han and Xuefeng Qian*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 307-315

  Publication Date (Web): September 13, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0003-7

 • Joining of Individual Silver Nanowires via Electrical Current

  Arash Vafaei1, Anming Hu2,3,*, Irene A. Goldthorpe1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 293-300

  Publication Date (Web): September 13, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0001-9

 • Amplified Detection of Iron Ion Based on Plasmon Enhanced Fluorescence and Subsequently Fluorescence Quenching

  Lin Zhou1, Han Zhang1, Yanping Luan1, Si Cheng1,*, Li-Juan Fan1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 327-334

  Publication Date (Web): September 17, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0005-5

 • Synthesis and Diameter-dependent Thermal Conductivity of InAs Nanowires

  Pinyun Ren1, Xiaoli Zhu1,*, Jinyun Han2, Jinyou Xu1,Liang Ma1, Honglai Li1, Xiujuan Zhuang1,Hong Zhou1,Qinglin Zhang1, Minggang Xia2, Anlian Pan1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 301-306

  Publication Date (Web): September 19, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0002-8

 • Composites of Graphene and LiFePO4 as Cathode Materials for Lithium Ion Battery: A Mini-review

  Haixia Wu, Qinjiao Liu, Shouwu Guo*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 316-326

  Publication Date (Web): September 27, 2014 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-014-0004-6

 • Si-Based Anode Materials for Li-ion Batteries: A Mini Review

  Delong Ma1,2, Zhanyi Cao2, Anming Hu1,3,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 347-358

  Publication Date (Web): September 27, 2014 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-014-0008-2

 • Cuprous Chloride Nanocubes Grown on Copper Foil for Pseudocapacitor Eelectrodes

  Bosi Yin, Siwen Zhang, Xin Zheng, Fengyu Qu, Xiang Wu*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 340-346

  Publication Date (Web): September 19, 2014 (Article)

  DOI: 10.1007/s40820-014-0007-3

 • Very-high Color Rendering Index Hybrid White Organic Light-emitting Diodes with Double Emitting Nanolayers

  Baiquan Liu1,Miao Xu1, LeiWang1, Hong Tao1, Yueju Su2, Dongyu Gao2, LinfengLan1, Jianhua Zou1,*, Junbiao Peng1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 335-339

  Publication Date (Web): September 23, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0006-4

 • Role of TbFe on Perpendicular Magnetic Anisotropy and Giant Magnetoresistance Effect in [Co/Ni]N-Based Spin Valves

  Minghong Tang1, Zongzhi Zhang1,*, Yanyan Zhu1, Bin Ma1, Qinyuan Jin2

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 359-364

  Publication Date (Web): September 23, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0009-1

 • Spin-dependent Transport Properties of CrO2 Micro Rod

  Zhen Wang, Li Xi*, Yikai Yang, Yue Li, Xuemeng Han, Yalu Zuo, Jianbo Wang

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 365-371

  Publication Date (Web): September 19, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0010-8

 • Angle-resolved Plasmonic Properties of Single Gold Nanorod Dimers

  Jian Wu1,2, Xuxing Lu2, Qiannan Zhu2, Junwei Zhao2, Qishun Shen1, Li Zhan1,*, Weihai Ni2,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 6(4), pp 372-380 

  Publication Date (Web): September 26, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0011-7

 • Low-programmable-voltage Nonvolatile Memory Devices Based on Omega-shaped Gate Organic Ferroelectric P(VDF-TrFE) Field Effect Transistors Using p-type Silicon Nanowire Channels

  Ngoc Huynh Van1, Jae-Hyun Lee2, Dongmok Whang2, Dae Joon Kang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): October 23, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0016-2

 • The Effect of Thermal Exfoliation Temperature on the Structure and Supercapacitive Performance of Graphene Nanosheets

  Haiyang Xian1, Tongjiang Peng1,*, Hongjuan Sun1, Jiande Wang1, 2

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): October 31, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0014-4

 • Voltage-dependent Electronic Transport Properties of Reduced Graphene Oxide with Various Coverage Ratios

  Serhan Yamacli*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): October 31, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0017-1

 • Fabrication and Characterization of Au Nanoparticle-aggregated Nanowires by Using Nanomeniscus-induced Colloidal Stacking Method

  Sangmin An1,2 ,Wonho Jhe1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): October 25, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0015-3

 • Rational Design of WO3 Nanostructures as the Anode Materials for Lithium Ion Batteries with Enhanced Electrochemical Performance

  Yang Liu, Yang Jiao, Haiyue Zhou, Xiang Yu, Fengyu Qu, Xiang Wu*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): November 14, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0013-5

 • Dipping Process Characteristics Based on Image Processing of Pictures Captured by High-speed Cameras

  Junhui Li*, Yang Xia, Wei Wang, Fuliang Wang*, Wei Zhang, Wenhui Zhu

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web):  December 2, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0012-6

 • Hollow Carbon Microspheres/MnO2 Nanosheets Composites: Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Behaviors

  Hui-li Fan2, Fen Ran1,*, Xuan-xuan Zhang2, Hai-ming Song2, Xiao-qin Niu2, Ling-bin Kong1, Long Kang1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): November 14, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0019-z

 • Silver Nanowire Electrodes: Conductivity Improvement without Post-treatment and Application in Capacitive Pressure Sensors

  Jun Wang1,2, Jinting Jiu2,*, Teppei Araki2, Masaya Nogi2, Tohru Sugahara2, Shijo Nagao2, Hirotaka Koga2, Peng He1,*, Katsuaki Suganuma2

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): November 14, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0018-0

 • High-throughput Screening of Nanoparticle-stabilizing Ligands: Application to Preparing Antimicrobial Curcumin Nanoparticles by Antisolvent Precipitation

  Ilya Shlar1,2, Elena Poverenov1, Yakov Vinokur1, Batia Horev1, Samir Droby1, Victor Rodov1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  2014, 7(1), pp -

  Publication Date (Web): November 22, 2014 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-014-0020-6