12December2018

Nano-Micro Letters

XiaoLong Xu1, CongYu Qi1 (co-first author), ZhenDong Hao1, Hao Wang1,*, JinTing Jiu2, JingBing Liu1, Hui Yan1, Katsuaki Suganuma2

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 1

First Online: 26 August 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0154-4

Published in Volume 10 Issue 1

XiaoLong Xu1, SiXu Deng1, Hao Wang1,*, JingBing Liu1, Hui Yan1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 22

Published Online: 04 January 2017  (Review)

DOI: 10.1007/s40820-016-0123-3

Published in Volume 9 Issue 2

Haixia Wu, Qinjiao Liu, Shouwu Guo*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 316-326

Publication Date (Web): September 27, 2014 (Review)

DOI: 10.1007/s40820-014-0004-6

Published in Volume 6 Issue 4
Page 1 of 2