Nano-Micro Letters

v10i2Volume 10 Issue 2 (2018)


Peng Wang1, Xiaobing Lou1, Chao Li1, Xiaoshi Hu1, Qi Yang1, *, Bingwen Hu1

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 19

First Online: 14 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0177-x

Lixuan Tai1, 3, #, Daming Zhu1, #, *, Xing Liu1, 2, #, Tieying Yang1, Lei Wang1, Rui Wang1, Sheng Jiang1, Zhenhua Chen1, Zhongmin Xu1, Xiaolong Li1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 20

First Online: 06 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0173-1

Jiaojiao Liang1, #, Chaochun Yuan2, #, Huanhuan Li2, Kai Fan1, Zengxi Wei1, Hanqi Sun1, Jianmin Ma1, 3, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 21

First Online: 07 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0172-2

Jiandi Liu1, Yanyan Zhao1, Xin Li1, Chunge Wang1, Yaping Zeng1, Guanghui Yue1, *, Qiang Chen2

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 22

First Online: 15 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0175-z

Farjana Haque1, Torben Daeneke1, Kourosh Kalantar-zadeh1, *, Jian Zhen Ou1, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 23

First Online: 14 November 2017 (Review)

DOI:10.1007/s40820-017-0176-y

Kseniya Serebrennikova1, 2, *, Jeanne Samsonova1, 2, Alexander Osipov1, 2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 24

First Online: 23 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0180-2

Jian Zhang1, 2, Siyu Liu1, Jean Pierre Nshimiyimana1, 2, Ya Deng1, 2, Xiao Hu1, 2, Xiannian Chi1, 2, Pei Wu1, 2, Jia Liu1, 2, Weiguo Chu1, *, Lianfeng Sun1, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 25

First Online: 24 October 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0171-3

Chen Chen1, Jiabin Xi1, Erzhen Zhou2, Li Peng1, Zichen Chen2, *, Chao Gao1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 26

First Online: 28 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0179-8

Eng Liang Lim1, *, Chi Chin Yap1, *, Mohammad Hafizuddin Hj Jumali1, Mohd Asri Mat Teridi2, Chin Hoong Teh3

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 27

First Online: 05 December 2017 (Review)

DOI:10.1007/s40820-017-0182-0

Li Zhang1, Chen Ye1, Xu Li2, Yaru Ding1, Hongbo Liang1, Guangyu Zhao1, Yan Wang1, ⁎

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 28

First Online: 23 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0178-9

Daguo Gu1, Yao Zhou2, Ruguang Ma2, *, Fangfang Wang2, Qian Liu2, 3, *, Jiacheng Wang2, 3, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 29

First Online: 04 December 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0181-1

Qinghong Wang1, *, Can Guo1, Yuxuan Zhu1, Jiapeng He1, Hongqiang Wang2, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 30

First Online: 28 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0183-z

Swati Shikha1, Xiang Zheng1, 2, Yong Zhang1, 2, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 31

First Online: 08 December 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0184-y

Wanglinhan Zhang1, #, Linlin Zhang1, #, Huiling Gao2, Wenyan Yang1, Shuai Wang1, *, Lili Xing1, Xinyu Xue1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 32

First Online: 16 December 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0185-x

Zheng Bo1,⁎, Changwen Li1, Huachao Yang1, Kostya Ostrikov2, 3, Jianhua Yan1, Kefa Cen1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 33

First Online: 21 December 2017 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0188-2

Zhiyong Liu1, Bo Sun1, Xingyue Liu1, Jinghui Han1, Haibo Ye1, Tielin Shi1, Zirong Tang1, Guanglan Liao1, 2, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 34

First Online: 26 December 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0187-3

Ribu Mathew, A. Ravi Sankar⁎

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 35

First Online: 02 January 2018 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0189-1

Chris M. Bhadra1, Marco Werner2, Vladimir A. Baulin2, Vi Khanh Truong1, Mohammad Al Kobaisi1, Song Ha Nguyen1, Armandas Balcytis1,3, Saulius Juodkazis1,3, James Y. Wang1, David E. Mainwaring1, Russell J. Crawford4, Elena P. Ivanova1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 36

First Online: 21 December 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0186-9

Changhai Liu1, Fang Wang1, Jin Zhang1, Ke Wang1, Yangyang Qiu1, Qian Liang2, Zhidong Chen2, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 37

First Online: 15 January 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0192-6