22January2020

Nano-Micro Letters

Wenyan Zhao1, Wuyou Fu1, Haibin Yang1,*, Chuanjin Tian2, Minghui li1, Juan Ding1, Wei Zhang1, Xiaoming Zhou1, Hui Zhao1, Yixing Li1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 34-42

Publication Date (Web): April 7, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p20-24

Published in Volume 3 Issue 1