22January2020

Nano-Micro Letters

Wenyan Zhao1, Wuyou Fu1, Haibin Yang1,*, Chuanjin Tian2, Minghui li1, Juan Ding1, Wei Zhang1, Xiaoming Zhou1, Hui Zhao1, Yixing Li1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 34-42

Publication Date (Web): April 7, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p20-24

Published in Volume 3 Issue 1

Kodihalli G. Chandrappa, Thimmappa V. Venkatesha*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 4, Issue 1, pp 14-24

Publication Date (Web): February 29, 2012 (Article)

DOI:10.3786/nml.v4i1.p14-24

Published in Volume 4 Issue 1

Xiang Wu1,2,*, Ying Lei1, Yufeng Zheng2, Fengyu Qu1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 2, Issue 4, pp 272-276

Publication Date (Web): January 20, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v2i4.p272-276

Published in Volume 2 Issue 4