16December2018

Nano-Micro Letters

Dongxiang Luo1, Yanfeng Yang1, Ye Xiao1, Yu Zhao1, Yibin Yang1, Baiquan Liu2,3,* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 37

First Online: 26 January 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0138-4

Published in Volume 9 Issue 4

Baiquan Liu1,Miao Xu1, LeiWang1, Hong Tao1, Yueju Su2, Dongyu Gao2, LinfengLan1, Jianhua Zou1,*, Junbiao Peng1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 335-339

Publication Date (Web): September 23, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0006-4

Published in Volume 6 Issue 4